statystyki

Inne

Fundusze stabilnego wzrostu

wróć do działu: Inne »

Fundusze stabilnego wzrostu – jest to rodzaj funduszy inwestycyjnych, w których główną częścią portfela inwestycyjnego są bezpieczne instrumenty finansowe, zazwyczaj skarbowe papiery dłużne – Obligacje i Bony skarbowe.

Fundusze stabilnego wzrostu, podobnie jak fundusze zrównoważone należą do grupy funduszy mieszanych, których aktywa składają się zarówno z giełdowych akcji, jak i bezpieczniejszych papierów wierzycielskich. Udział papierów dłużnych w portfelu funduszu jest tu jednak większy niż w przypadku funduszy zrównoważonych i zazwyczaj waha się w przedziale od 50 do 60 proc.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty