statystyki

Inne

Deprecjacja

wróć do działu: Inne »

Deprecjacja – jest to zjawisko odwrotne do aprecjacji i oznacza spadek ceny np. towaru. Na rynku finansowym towarem jest także waluta, dlatego w systemie płynnych kursów walut określenie deprecjacja używane jest w szczególności w odniesieniu do spadku wartości waluty krajowej względem waluty zagranicznej.

Osłabienie rodzimego pieniądza ma zarówno pozytywne jak i negatywny wpływ na gospodarkę. Do pozytywnych skutków deprecjacji waluty można zaliczyć np. poprawienie konkurencyjności eksportu. Natomiast negatywne oddziaływanie to np.: wzrost kosztów obsługi zadłużenia zagranicznego, co odbija się na wzroście deficytu, czy rosnąca presja inflacyjna.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty