statystyki

Inne

Akumulacja brutto

wróć do działu: Inne »

Akumulacja brutto (ang. Gross capital formation) – przyrost majątku narodowego w określonym czasie. Wartość akumulacji brutto otrzymujemy poprzez zsumowanie nakładów brutto na środki trwałe, przyrostu rzeczowych środków obrotowych oraz nabycia aktywów pomniejszonego o ich rozdysponowanie.

Prawo dla specjalisty