statystyki

Inne

Podlicencja

wróć do działu: Inne »

Podlicencja (sublicencja) - jest to dalsza licencja udzielona przez licencjobiorcę za zgodą licencjodawcy. Zgodnie z art. 76 ust. 5, Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej, uprawniony z licencji może udzielić dalszej licencji (sublicencja) tylko za zgodą uprawnionego z patentu. Licencjobiorca może udzielić wielu sublicencji, jednak ustawa wyklucza udzielania dalszych sublicencji od sublicencji.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty