statystyki

Inne

Rozdzielność majątkowa

wróć do działu: Inne »

Rozdzielność majątkowa charakteryzuje się brakiem wspólnego majątku małżonków. Każdy z nich posiada odrębny majątek osobisty, którym zarządza. Mogą oni jednak po uzgodnieniu wspólnie nabywać określone składniki majątku.

Rozdzielność majątkowa może powstać na podstawie umowy lub orzeczenia sądu. Potwierdzeniem zawarcia umownej rozdzielności majątkowej jest akt notarialny.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty