statystyki

Inne

Akumulacja finansowa przedsiębiorstw

wróć do działu: Inne »

Akumulacja finansowa przedsiębiorstw – Wyróżniamy dwa rodzaje akumulacji finansowej przedsiębiorstw:

  1. akumulację na sprzedaży produkcji,
  2. akumulację z całokształtu działalności przedsiębiorstwa.

Akumulacja na sprzedaży produkcji jest to nadwyżka przychodów ze sprzedaży produkcji nad kosztami własnymi sprzedanej produkcji tj. towarów i usług.

Akumulacja z całokształtu działalności przedsiębiorstwa jest pojęciem szerszym. Zawiera się w niej akumulacja finansowa na sprzedaży produkcji oraz nadwyżki (lub niedobory) finansowe wynikające z działalności ubocznej przedsiębiorstw jak również saldo strat i zysków nadzwyczajnych.

Akumulacja finansowa całokształtu działalności przedsiębiorstwa uwzględnia także podatek obrotowy oraz zysk bilansowy.

Prawo dla specjalisty