statystyki

Inne

Karta kredytowa

wróć do działu: Inne »

Karty kredytowe (ang. credit card) – rodzaj kart płatniczych nie powiązanych bezpośrednio z rachunkiem bankowym. Transakcje dokonywane w trakcie okresu rozliczeniowego obciążają rachunek karty. Po zakończeniu tego okresu posiadaczowi karty przysługuje zazwyczaj okres prolongaty spłaty zadłużenia (tzw. Grace period).

Właściciel karty nie musi spłacać zadłużenia w całości, jedynie odpowiednią jego procentową wartość. Pozostała wartość zadłużenia jest kredytowana przez Bank. W przypadku, gdy całe zadłużenie zostanie spłacone w wyznaczonym przez bank terminie, Odsetki od kredytu nie są naliczane.

Oprócz transakcji bezgotówkowych, karty kredytowej można użyć także do wypłaty pieniędzy w bankomacie, jednak w tym przypadku bank pobiera odsetki od dnia wypłaty. Naliczona będzie również prowizja od wypłaconej kwoty.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty