statystyki

Inne

Wartość wykupu polisy

wróć do działu: Inne »

Wartość wykupu polisy (ang. surrender value) – kwota wypłacana ubezpieczonemu w przypadku rezygnacji z ubezpieczenia przed terminem zakończenia umowy.

Jest to liczba zgromadzonych jednostek uczestnictwa zgromadzonych na rachunku ubezpieczonego, pomnożona przez ich aktualną wartość. W zależności od umowy, w przypadku rozwiązania umowy pobierana może być opłata likwidacyjna.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty