statystyki

Inne

European Economic Sentiment Indicator

wróć do działu: Inne »

European Economic Sentiment Indicator - jest to indeks nastrojów w gospodarce całej Unii Europejskiej oraz Strefy Euro.

European Economic Sentiment Indicator publikowany jest raz na miesiąc przez Komisję Europejską. Z uwagi na swój konsumencki charakter indeks ten traktowany jest jako wskaźnik wyprzedzający koniunktury Unii Europejskiej.

European Economic Sentiment Indicator budowany jest na bazie 15 pytań skierowanych do przedstawicieli przemysłu wytwórczego, usług, handlu detalicznego, sektora budowlanego i konsumentów ze wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej.

Pytania dotyczą bieżącej oraz przyszłej sytuacji ekonomicznej w przedsiębiorstwach w trzymiesięcznym horyzoncie czasowym. Przedstawiciele biznesu pytani są o sprzedaż i jej ceny, popyt, zamówienia, zapasy, zatrudnienie. Konsumenci określają swoją sytuację ekonomiczną oraz poziom bezrobocia na przestrzenie najbliższego roku.

Na podstawie odpowiedzi i po uwzględnieniu czynników sezonowych, oblicza się 15 subindeksów, które są składowymi indeksu nastrojów gospodarczych European Economic Sentiment Indicator.

Prawo dla specjalisty