statystyki

Inne

Reasekuracja

wróć do działu: Inne »

Reasekuracja – ubezpieczenie działalności ubezpieczeniowej. Oznacza więc umowę w której towarzystwo ubezpieczeniowe (cedent) odstępuje część ryzyk ubezpieczeniowych innemu ubezpieczycielowi (zwanego reasekurantem). Wraz z odstąpieniem ryzyka ubezpieczeniowego, cedent przekazuje także część składek ubezpieczeniowych a reasekurant zobowiązuje się do wypłaty odpowiedniej części odszkodowania w przypadku zdarzenia losowego opisanego w umowie ubezpieczeniowej.

Prawo dla specjalisty