statystyki

Inne

WANJU

wróć do działu: Inne »

WANJU (ang. Net Asset Value, NAW) – wartość jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego.

WANJU przedstawia wartość aktywów netto przypadającą na jednostką funduszu. Jest wartością służącą do obliczania stóp zwrotu przy porównywaniu różnych funduszy inwestycyjnych.

WANJU uzyskuje się poprzez podzielenie wartości aktywów netto funduszu poprzez liczbę wszystkich jednostek uczestnictwa.

Prawo dla specjalisty