statystyki

Inne

Prime Car Management

wróć do działu: Inne »

Prime Car Management SA.
Prime Car Management SA.
Forma prawna spół‚ka akcyjna
Lokalizacja ul. Polanki 4, 80-308 Gdańsk
Numer KRS 0000013870
Prezes Jakub Kizielewicz
Branża Inne Usł‚ugi
Produkty wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłą…czeniem motocykli
Giełda PCM
ISIN PLPRMCM00048
Symbol akcji PCM
Strona internetowa

Prime Car Management zajmuje się™ leasingiem samochodów i ś›wiadczeniem usł‚ug zarzą…dzania flotą… CFM (Car Fleet Management) od 1999 roku. Usł‚ugi Prime Car Management oferowane są… przedsię™biorstwom na zasadzie outsourcingu. W zakres oferty Prime Car Management wchodzi przekazanie zleceniobiorcy kompetencji zwią…zanych z obsł‚ugą… samochodów w tym finansowania zakupu, obsł‚ugi serwisowej, ubezpieczenia pojazdu, likwidacji szkód komunikacyjnych.

Spółka nie jest powią…zana korporacyjnie z żadnym producentem samochodów lub z jakąkolwiek instytucją bankową….

W grudniu 2013 r. Grupa obsł‚ugiwał‚a 7 tys. 679 klientów, flota Grupy obejmują…ca usł‚ugi leasingu i zarzą…dzania flotą… liczył‚a 23 tys..482 pojazdów.

Od 16 kwietnia 2014 r. akcje Prime Car Management notowane są na głównym rynku GPW.

Prawo dla specjalisty