statystyki

Inne

SFIO

wróć do działu: Inne »

SFIO (specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte) – szczególny rodzaj funduszy otwartych. W statucie funduszu specjalistycznego mogą zostać zawarte ograniczenia dotyczące uczestników funduszu lub szczególne warunki odkupienia jednostek.

Fundusze specjalistyczne mogą być skierowane do określonej grupy osób, np. dla uczestników pracowniczych programów emerytalnych.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty