statystyki

Inne

KIR

wróć do działu: Inne »

KIR (Krajowa izba Rozliczeniowa, ang. National Clearing House) – instytucja dbająca o zapewnienie jak najwyższej jakości bezpiecznych usług rozliczeniowych. Izba dba o zachowanie odpowiednich standardów i usprawnianie realizacji elektronicznych płatnosci realizowanych za pośrednictwem systemów ELIXIR (dla płatności krajowych) i EuroELIXIR (dla płatności krajowych i transgranicznych w euro).

Krajowa Izba Rozliczeniowa, jako pierwsza firma w Polsce zaoferowała usługi podpisu elektronicznego. Od 2003 roku KIR jest kwalifikowanym podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne w zakresie wydawania certyfikatów kwalifikowanych. Strona Krajowej Izby Rozliczeniowej

Prawo dla specjalisty