statystyki

Inne

Składka ubezpieczeniowa

wróć do działu: Inne »

Składka ubezpieczeniowa (ang. Insurance Premium) – jest to opłata przekazywana przez ubezpieczonego na rzecz ubezpieczyciela na mocy warunków polisy. Opłata ta wnoszona jest w zamian za ochronę przed ewentualną stratą poniesioną w przyszłości przez ubezpieczonego.

Składka ubezpieczeniowa jest przychodem towarzystwa ubezpieczeniowego. Służy ona pokryciu wypłat odszkodowań, opłat ponoszonych na rzecz reasekuratora dla zmniejszenia ryzyka działalności oraz kosztów operacyjnych.

Prawo dla specjalisty