statystyki

Inne

Sales slip

wróć do działu: Inne »

Sales slip – papierowe potwierdzenie transakcji kartą z terminala płatniczego. Potwierdzenie to drukowane jest w dwóch egzemplarzach, jeden dla sklepu i jeden dla klienta. W przypadku, gdy transakcja nie jest potwierdzana numerem PIN, klient składa podpis na egzemplarzu przeznaczonym dla sklepu.

Prawo dla specjalisty