statystyki

Inne

Bilans płatniczy

wróć do działu: Inne »

Bilans płatniczy (ang. Balance of payments) - zestawienie transakcji przeprowadzonych przez dany kraj z innymi państwami.

W bilansie płatniczym ujęte są transakcje w walutach rozrachunkowych i walutach wymienialnych. W skład bilansu płatniczego wchodzą: rachunek bieżący, rachunek kapitałowy i finansowy oraz pozycje finansujące.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty