statystyki

Inne

Bilans handlowy

wróć do działu: Inne »

Bilans handlowy – jest to saldo wartości eksportu i importu towarów.

Bilans handlowy jest zestawieniem wartości eksportu w określonym czasie. Dochody z eksportu oznacza się znakiem dodatnim, płatności importowe oznacza się jako wartość ujemną. Suma tych wartości jest saldem bilansu handlowego.

Dla bilansu handlowego w danym okresie, znaczenie ma wartość transakcji eksportowych i importowych w danym okresie. Nie ma znaczenia termin przekazania płatności za te transakcje.

W przypadku, gdy wartość eksportu jest większa od importu (nadwyżka handlowa), mówimy o bilansie handlowym czynnym. W odwrotnym przypadku mówimy o bilansie biernym lub o deficycie handlowym.

Bilans handlowy jest częścią bilansu obrotów bieżących.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty