statystyki

Inne

Analiza SWOT

wróć do działu: Inne »

Analiza SWOT (ang. Strengths, Weaknesses, Opportunieties, Threats) – analiza przedsiębiorstwa polegająca na oszacowaniu silnych i słabych stron firmy, szans i zagrożeń na rynku.

Analiza silnych i słabych stron przedsiębiorstwa ma zazwyczaj na celu przedstawienie aktualnego stanu faktycznego firmy, czynników, które ją wyróżniają na tle konkurencji i tych które hamują jej rozwój.

Analizując szanse i zagrożenia bierze się pod uwagę czynniki, które mogą wpłynąć na wyniki przedsiębiorstwa w przyszłości, przede wszystkim możliwe zmiany makroekonomiczne, zmiany prawne i rozwój nowych technologii.

Prawo dla specjalisty