statystyki

Rachunkowość

Płaca realna

wróć do działu: Rachunkowość »

Płaca realna - określa ilość towarów i usług, jakie można kupić za otrzymaną pracę, inaczej mówiąc płaca realna określa rzeczywistą siłę nabywczą otrzymanej pracy.

Z punktu widzenia gospodarstwa domowego płaca realna pozwala oszacować ilość towarów dostępną za przychody.

Z punktu widzenia pracodawcy płaca realna to zależność pomiędzy kosztami a zyskami, czyli, że płaca realna pozwala porównać pracodawcy koszty zatrudnienia pracowników z ich końcową wydajnością.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty