statystyki

Rachunkowość

Marża handlowa

wróć do działu: Rachunkowość »

Marża handlowa – jest to równica między ceną zakupu i sprzedaży towaru, która jest pobierana na każdym etapie obrotu towarami (hurtowym i detalicznym). Inaczej mówiąc marża handlowa jest to kwota pobierana przez hurtowników i detalistów za świadczone na rzecz sprzedawcy usługi, które są związane z obrotem towarowym.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty