statystyki

Rachunkowość

Marża odsetkowa

wróć do działu: Rachunkowość »

Marża odsetkowa – termin ten oznacza marżę handlowa w działalności bankowej. Jest to nadwyżka przychodów odsetkowych nad kosztami pieniądza ponoszonymi przez bank. Koszt pieniądza w obrocie międzybankowym ustalany jest w oparciu o rynkowe stawki WIBOR, LIBOR, EURIBOR.

Inaczej mówiąc marża odsetkowa (czyli dochód odsetkowy netto) to różnica między odsetkami płaconymi a pobieranymi przez bank.

I tak w przypadku kredytu w złotych kredytobiorca płaci odsetki od kredytu w wysokości np. WIBOR 3M + 1,5%, gdzie 1,5 proc. to marża odsetkowa.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty