statystyki

Rachunkowość

Rachunkowość kreatywna

wróć do działu: Rachunkowość »

Rachunkowość kreatywna – jest do działanie z wykorzystaniem standardów rachunkowości w celu przedstawienia wyników finansowych w jak najkorzystniejszym świetle. Jeżeli odpowiada to interesom zarządu rachunkowość kreatywna może być stosowana w celu przedstawienia wyników spółki także w złym świetle.

Co prawda działanie takie jest zgodne z literą prawa, jednak w niektórych przypadkach może prowadzić do nadużyć. Rachunkowość kreatywna polega wykorzystywaniu luk, niedociągnięć i elastyczności standardów rachunkowości w celu np . podawania lepszych wyników spółki niż są one w rzeczywistości. Można ja więc określić jako łagodną formę fałszowania (preparowania) ksiąg rachunkowych.

Najczęstszym sposobem rachunkowości kreatywnej jest przenoszenie zobowiązań do pozycji pozabilansowych i tzw. wygładzanie wyników. Jednak ze względu na zgodność z przepisami, przypadki takie bardzo rzadko bywają powodem zastrzeżenia opinii z badania sprawozdania finansowego.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty