statystyki

Rachunkowość

Analiza porównawcza

wróć do działu: Rachunkowość »

Analiza porównawcza (ang. Peer Analysis) - jest jedną z technik analizy finansowej. Analiza porównawcza polega na porównywaniu ze sobą podobnych przedsiębiorstw (np. z jednej branży), za pomocą porównania ich wskaźników finansowych.

Metoda porównawcza oparta jest na założeni, że podmioty o podobnym statusie mają zbliżone techniki produkcyjne, warunki rynkowe oraz ryzyko handlowe. Dzięki temu ich struktura i wyniki finansowe będą wykazywały regresję w kierunku wartości średniej.

Spółki wzięte do porównania stanowią benchmark do oceny firmy.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty