statystyki

Rachunkowość

Spółka kapitałowa

wróć do działu: Rachunkowość »

Spółka kapitałowa – jest to forma prawna organizacji podmiotów gospodarczych. W spółce kapitałowej decydujące znaczenie dla jej istnienia i działalności ma kapitał. Spółka kapitałowa posiada osobowość prawną a odpowiedzialność za zobowiązania ogranicza się wyłącznie do majątku spółki.

Do kategorii spółek kapitałowych należą:

Cechy spółek kapitałowych:

  • Kapitał zakładowy,
  • posiadanie osobowości prawnej,
  • majątek spółki jest odrębny od majątków osobistych wspólników lub akcjonariuszy,
  • spółka odpowiada całym swym majątkiem za zobowiązania,
  • wyłączenie odpowiedzialności wspólników(akcjonariuszy) za zobowiązania spółki,
  • rozdział sfery właścicielskiej od sfery zarządzania poprzez utworzenie organów spółki,
  • spółka posiada swój statut.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty