statystyki

Rachunkowość

Podmiot współzależny

wróć do działu: Rachunkowość »

Podmiot współzależny - spółka handlowa lub inna jednostka, która jest współkontrolowana przez jednostkę dominującą lub znaczącego inwestora i innych udziałowców lub wspólników na podstawie statutu, umowy spółki lub umowy.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty