Mdm wzrost wyniósł 5.321,2 mln zł, tj. 0,6 proc.

Jak podał MF, wzrost zadłużenia w grudniu był głównie wypadkową:

- finansowania deficytu budżetu państwa (+18,7 mld zł);

- zmniejszenia stanu środków na rachunkach budżetowych (-15,8 mld zł);

- przekazania obligacji na zwiększenie funduszu statutowego BGK (+3,0 mld zł);

- różnic kursowych (-1,1 mld zł)

– umocnienia PLN wobec EUR (o 0,3 proc.), JPY (o 3,1 proc.) i CNY (o 0,8 proc.) oraz osłabienia wobec USD (o 0,2 proc.) i CHF (o 0,03 proc.).

Z kolei wzrost zadłużenia od początku 2016 roku był głównie wynikiem:

- finansowania deficytu budżetu państwa (+46,3 mld zł) i deficytu budżetu środków europejskich (+12,6 mld zł);

- osłabienia złotego (+14,9 mld zł) – o 3,8 proc. wobec EUR, 7,1 proc. wobec USD, 4,5 proc. wobec CHF i o 10,3 proc. wobec JPY;

- wzrostu stanu środków na rachunkach budżetowych (+14,6 mld zł) związanego z gromadzeniem środków na finansowanie potrzeb pożyczkowych w 2017 r. (PAP)