Komu przysługuje 500 zł na dziecko?

Program Rodzina 500+ działa już od ponad roku. Mogą korzystać z niego rodzice lub opiekunowie, pobierając świadczenie na drugie i każde kolejne dziecko. Jedynie rodziny z dochodem do 800 złotych na osobę, otrzymają 500 zł na pierwsze dziecko. W przypadku, gdy jest ono niepełnosprawne, kryterium dochodowe wzrasta do 1200 złotych. Przy obliczaniu dochodu, uwzględniane są także osoby do 25 r.ż., pozostające na utrzymaniu rodziny oraz wspólnie z nią zamieszkujące. Do programu można dołączyć w dowolnym momencie, składając odpowiedni wniosek przez internet czy osobiście - w gminie.

Kiedy składać wniosek o 500 plus w 2017 roku?

Wniosek na kolejny okres, rozpoczynający się 1 października, należy składać od 1 sierpnia. W przypadku złożenia poprawnie wypełnionego oraz kompletnego wniosku do 31 sierpnia, przyznanie i wypłata świadczenia wychowawczego za październik nastąpi do ostatniego dnia tego miesiąca. Analogiczny mechanizm obowiązuje również w przypadku przystąpienia do programu później. W przypadku złożenia wniosku na nowy okres zasiłkowy w kolejnych miesiącach, świadczenie będzie przyznawane od miesiąca, w którym rodzic złoży wniosek, a wypłaty przyznanego świadczenia realizowane będą co miesiąc na bieżąco.

Gdzie złożyć wniosek o 500 plus?

Wniosek o świadczenie można złożyć w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania, listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej czy przez internet za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, Profilu Zaufanego, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.

Kiedy trzeba złożyć oświadczenie o dochodach?

Jeżeli wniosek o świadczenie 500+ dotyczy drugiego i każdego kolejnego dziecka, kwestia dochodów nie jest istotna. Kryterium to uwzględnia już jednak wniosek na pierwsze lub jedyne dziecko. Wymaga on załączenia oświadczeń członków rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego. O tym jak wypełnić adekwatny wniosek, dowiesz się na http://www.mpips.gov.pl.

Jakie zmiany szykują się w programie Rodzina 500 plus?

Minister Rodziny, Elżbieta Rafalska zapowiedziała „uszczelnienie systemu 500+”. Zmiany mają dotyczyć osób samodzielnie wychowujących dzieci – odtąd będą musiały mieć zasądzone alimenty. Korekta obejmie także kwestię fikcyjnego zmniejszania dochodów – ministerstwo chce ograniczyć sytuacje, gdy wnioskodawca traci dochód, by po kilku miesiącach uzyskać go ponownie od tego samego pracodawcy. Korekty mogą oczekiwać również ryczałtowcy – teraz będą zobowiązani do okazania odpowiednich zaświadczeń z urzędu skarbowego.

Wioletta Kucharska z mazowieckiego urzędu wojewódzkiego powiedziała, że od 1 kwietnia do rodzin na Mazowszu trafiło ponad 4 mld zł. Zaznaczyła, że jedynie 0,2 proc. środków z programu "Rodzina 500+" jest wypłacane w formie rzeczowej.

>>> Czytaj też: Dzieci pierdoły. Hodujemy zombie, które nie wiedzą kim są i dokąd zmierzają