W piątek gen. bryg. Jarosław Kraszewski, został poinformowany przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego o cofnięciu mu dostępu do informacji niejawnych. Podległa MON SKW wszczęła wobec generała pod koniec czerwca postępowanie sprawdzające. (PAP)

autor: Maciej Zubel