"Reformy chcemy przeprowadzać ze wsparciem społeczeństwa, będziemy je przeprowadzać. Nie martwicie się też o nasze relacje w UE; one są pozytywne" - mówił szef rządu podczas spotkania z mieszkańcami Kielc. "Wybijanie się na silną innowacyjne Polskę, na Polskę suwerenną energetycznie, na suwerenną pod wieloma wymiarami, na silną gospodarczo, musi kosztować. Musieliśmy naruszyć szereg potężnych grup interesów" - dodał.

Premier zapewnił, że rząd nie zejdzie "z linii rozwoju, patriotyzmu i dumy z Polski". Przyznał, że zdarzają się "potknięcia", ale - jak powiedział - rząd chce "powstawać i iść do przodu, by budować mądrą i dobrą Polskę".

Szef rządu nawiązał też do programu termomodernizacji budynków mieszkalnych. Podkreślił, że jest on istotny zwłaszcza z punktu widzenia osób mniej zamożnych, ponieważ wpłynie na obniżenie kosztów ogrzewania. Dodał, że przyczyni się on też do zmniejszenia problemu smogu w wielu miastach.

Morawiecki poinformował, że realizacja tego programu rozpocznie się jeszcze w tym roku, a "rozkręci się" w latach 2019-2021. "Przeznaczymy na to ze środków budżetowych i unijnych 22-23 mld złotych" - podkreślił. Dodał, że program termomodernizacji będzie też finansowany ze środków pochodzących z uszczelnienia systemu podatkowego.

Premier mówił też o tym, jak ważne jest przenoszenia "dużych, ważnych urzędów" do mniejszych ośrodków. Wymienił w tym kontekście budowę laboratorium Głównego Urzędu Miar na terenie woj. świętokrzyskiego. W jego ocenie, takie inwestycje przyczynią się do zmniejszenia emigracji zarobkowej oraz stworzą miejsca pracy również dla lepiej wykształconej kadry.

Morawiecki nawiązał też do twórców kultury związanych z ziemią świętokrzyską: Stefanie Żeromskim, Henryku Sienkiewiczu, Janie Kochanowskim, Witoldzie Gombrowiczu czy Gustawie Herlingu-Grudzińskim. Dodał, że w regionie tym, powinien powstać "szlak literacki", który powinien być "jednym z najważniejszych na świecie".

Premier zapewniał, że wspieranie kultury to również jeden z priorytetów jego rządu. Dodał, że w ostatnich latach, środki przeznaczane na ten cel wzrosły o 20 proc.

>> Czytaj też: Polska – państwo bez mózgu? Jesteśmy świadkami samobójczej autodestrukcji [WYWIAD]