MF prognozuje w 2018 r. wydatki na poziomie 21,976 mld zł.

Wydatki i zakupy inwestycyjne państwowych jednostek budżetowych po wrześniu wyniosły 5,04 mld zł wobec 4,3 mld zł po sierpniu. (PAP Biznes)