URE: Liczba zmian sprzedawcy gazu wzrosła do 190,32 tys. na koniec 2018 r.Warszawa, 12.02.2019 (ISBnews) - Liczba zmian sprzedawcy gazu wzrosła do 190 317 od początku prowadzenia monitoringu do końca IV kw. 2018 r. wobec 180 111 na koniec III kw. ub.r. , podał Urząd Regulacji Energetyki (URE).

Liczba zmian w przeliczeniu na układy pomiarowe wyniosła 224 742 wobec 213 298 kwartał wcześniej, podano w komunikacie.

Dane dotyczące zmian sprzedawcy nie obejmują uruchomionej na rzecz odbiorców w III kwartale 2018 r. sprzedaży awaryjnej, zaznaczono.

"Istotnym czynnikiem wspierającym decyzje konsumentów o zmianie sprzedawcy gazu jest posiadanie przez OSD możliwie największą ilość podpisanych umów o świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego (umów ramowych). [...] Z końcem IV kw. 2018 r. 145 sprzedawców miało zawarte ważne umowy z OSP, w tym 82 sprzedawców posiadało również umowy z OSD Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o." - czytamy także.

(ISBnews)