- Jak połączyć DNA obecnej administracji z wyzwaniem nowoczesności, oczywiście wszystko to w kontekście algorytmów sztucznej inteligencji wykorzystywanej w gospodarce? – pyta redaktor DGP.

Często, jeśli chodzi o nowinki techniczne, big data, internet rzeczy myślenie jest takie, że nie dotyczy to administracji, a dotyczy tylko rynku prywatnego. Należy to dementować. Widać ze te państwa, które mają dużą siłę gospodarczą i wysoki poziom rozwoju, to te kraje, które mają sprawną administrację i często zamawiają rozwiązania innowacyjne do swojego systemu – mówi minister Kwieciński.

Mówiąc o innowacjach mamy na myśli nie tylko sektor przedsiębiorstw, ale również administrację samorządową i rządową. Chcemy, by administracja była inteligentnym klientem. Nie chodzi tu tylko o istniejące możliwości informatyczne, ale też o definiowanie wymogów i nowych rozwiązań.

Kwieciński: Chcemy, by administracja była inteligentnym klientem