"Zużycie globalne energii ogółem wzrastało od 2014 roku i wyniosło w 2018 r. 4490,7 PJ. Wzrost zużycia globalnego został zaobserwowany w przypadku węgla kamiennego, ropy naftowej, gazu ziemnego, energii odnawialnej oraz pozostałych nośników, zaś spadek w przypadku węgla brunatnego. Udział węgla kamiennego wyniósł 40 proc., węgla brunatnego 10,5 proc., ropy naftowej 25,6 proc., gazu ziemnego 15 proc., nośników energii odnawialnej 8,2 proc., a pozostałych 0,8 proc." - czytamy w publikacji "Gospodarka paliwowo-energetyczna w latach 2017 i 2018".

W stosunku do 2012 roku udział węgla kamiennego zmniejszył się o 2,9 pkt proc., węgla brunatnego o 2,3 pkt proc., ropy naftowej o 0,1 pkt proc., energii odnawialnej o 0,4 pkt proc. Wzrósł udział gazu ziemnego (o 1,2 pkt proc.) oraz pozostałych nośników (o 4,5 pkt proc.).

"W porównaniu do państw członkowskich UE zużycie energii w Polsce w przeliczeniu na mieszkańca sytuuje się w dolnej połowie rankingu oraz poniżej średniej europejskiej. Krajowe zużycie energii brutto na mieszkańca wyniosło w Polsce w 2017 r. 115,9 GJ, przy średniej unijnej wynoszącej 137,1 GJ" - podał także GUS.

Produkcja energii

Produkcja energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych (OZE) stanowiła 12,7 proc. produkcji ogółem w 2018 r., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

"Najważniejszym paliwem służącym do wytwarzania energii elektrycznej był w 2018 r. węgiel kamienny, którego udział wyniósł 47,8 proc. oraz węgiel brunatny z udziałem 29%. Udział tych paliw w produkcji obniżył się od 2010 r. o 9,8 pkt proc. Produkcja z odnawialnych źródeł energii stanowiła 12,7 proc. i wzrosła o 5,8 pkt proc. od 2010 roku" - czytamy w publikacji "Gospodarka paliwowo-energetyczna w latach 2017 i 2018".

Najważniejszymi nośnikami w grupie źródeł odnawialnych były energia wiatru oraz biomasa i biogaz. Energia słoneczna ma najmniejszy udział, ale cechuje się największą dynamiką wzrostu, wskazano.

"Pozyskanie energii pierwotnej dotyczyło w największym stopniu węgla; najważniejszym wydobywanym nośnikiem energii był w 2018 r. węgiel kamienny z udziałem 57,9 proc., zaś kolejnym węgiel brunatny z udziałem wynoszącym 18,1 proc. Udział gazu ziemnego w pozyskaniu wyniósł 5,5 proc., ropy naftowej 1,6 proc., a pozostałych, w znacznej mierze odnawialnych nośników energii 16,9 proc." - czytamy także w materiale.

>>> Czytaj też: Warszawa skończy jak drugi Neapol? Znamy stawki nowych opłat za wywóz śmieci