Ekonomiści Polskiego Instytutu Ekonomicznego sprawdzili, w jaki sposób nasi eksporterzy starają się umacniać swoją pozycję na zagranicznych rynkach, w tym na tych najważniejszych jak Niemcy, Czechy czy Wielka Brytania. Przeanalizowali to z dwóch perspektyw. Pierwsza to siła polskiego eksportu w porównaniu do zewnętrznej konkurencji na tych rynkach. Druga to zestawienie skuteczności naszego handlu w danym kraju z jego ofertą dla polskiego rynku. W pierwszym ujęciu konkurencyjność eksporterów z nad Wisły zmierzono, porównując ceny podobnych towarów z Polski i innych krajów. W drugim sprawdzono, jak kształtują się ceny polskiego eksportu na konkretny rynek i importu z tego rynku do Polski wraz z saldem tego obrotu. Wnioski z tych analiz PIE przedstawi w publikowanym dziś raporcie „Konkurencyjność polskiego eksportu w wymiarze jakościowo-cenowym”.

>>> CAŁY TEKST W ŚRODOWYM WYDANIU DGP