"Wspólna strategia działania na czas po pandemii COVID-19 to efekt wirtualnego szczytu państw składających się na Inicjatywę Śródkowoeuropejską (Central European Initiative – CEI)" - poinformowano.

"W sercu przyjętej dziś przez państwa Europy Środkowej deklaracji znalazła się solidarność" - dodano.

MR podał, że przyjęta przez państwa Inicjatywy Środkowoeuropejskiej deklaracja kładzie nacisk na paneuropejską jedność, solidarność i determinację jako fundamenty wspólnej polityki. "Pozwoli ona - obok podejmowanych przez poszczególne państwa działań antykryzysowych na nieznaną dotychczas skalę - ocalić społeczno-ekonomiczny ład w Europie dotkniętej pandemią COVID-19" - napisano w komunikacie.

Jak czytamy w deklaracji: "Zobowiązujemy się do wysiłków na rzecz poprawy uwarunkowań społeczno-ekonomicznych i kreowania przyjaznego biznesowi i inwestycjom otoczenia w nadziei, że gospodarki państw regionu Europy Środkowej odzyskają swój pełen wigor i będą umacniane przez handel oraz nieprzerwany strumień wymiany towarów oraz usług przyciągających nowe inwestycje i dobroczynnych dla turystyki".

"Aktywne zaangażowanie Polski w format Inicjatywy Środkowoeuropejskiej wynika z naszego przekonania, że procesy gwarantujące jedność Europy nie są wciąż zakończone. Dlatego tak ważna i budująca jest współpraca w wymiarze regionalnym pomiędzy państwami członkowskimi UE i tymi, które nie są jej częścią" - powiedziała minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

"Niemniej jednak kryzys związany z koronawirusem unaocznił nam, że na pierwszej linii walki z epidemią i jej skutkami pozostają zawsze państwa narodowe, bowiem to rządy poszczególnych państw ponoszą bezpośrednią odpowiedzialność za bezpieczeństwo i dobrostan obywateli" - stwierdziła.

"Sprawia to, że tym bardziej potrzebujemy podjąć wysiłek, aby pokazać, że również współpraca między rządami państw Europy może być efektywna i wyraźnie zmieniać stan rzeczy na lepsze" - dodała minister.

Zdaniem resortu rozwoju Polska zadeklarowała gotowość wsparcia eksperckiego w zakresie zwalczania gospodarczych i społecznych skutków kryzysu oraz budowy instytucji rozwojowych na wzór PFR.

W komunikacie napisano, że misją Inicjatywy Środkowoeuropejskiej jest współpraca polityczna, gospodarcza, kulturalna i naukowa między państwami członkowskimi. Ważną cechą Inicjatywy Środkowoeuropejskiej jest funkcja łącznika w makroregionach takich jak regiony: Bałtyku, Dunaju, Adriatyku i Morza Czarnego.

"W świetle pandemii COVID-19 Inicjatywa Środkowoeuropejska ogłosiła konkurs na małe granty wspierające projekty edukacyjne, medyczne i rozwoju MŚ" - czytamy.

Inicjatywa Środkowoeuropejska została powołana przez Włochy, Węgry, Jugosławię i Austrię w 1989 r. jako format współpracy regionalnej. Obecnie IŚE liczy 17 członków. Są to: Albania, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Czarnogóra, Północna Macedonia, Mołdawia, Polska, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Ukraina, Włochy i Węgry. (PAP)