Jak poinformowała we wtorek Katarzyna Biegun z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, wśród podstawowych zadań w dorzeczu Wisły w okolicach Krakowa, ujętych we wstępnych planach do roku 2015, jest m.in. budowa nowych oczyszczalni ścieków m.in. w Szklarach, Krzyszkowicach, Krzywaczce i Borzęcinie, a także remonty i modernizacje oczyszczalni m.in. w Balicach, Krzeszowicach, Krakowie - Płaszowie, Sieprawiu, Skawinie, Alwerni, Spytkowicach, Libiążu i Słomnikach.

Plany obejmują również tworzenie stref buforowych, zapobiegających przedostawaniu się do rzek nawozów używanych na polach uprawnych, a także likwidację dzikich wysypisk śmieci nad rzekami.

Równolegle podjęte zostaną działania przywracające możliwość bytowania w rzece różnych gatunków ryb. Chodzi przede wszystkim o budowę przepławek, umożliwiających im migrację.

Przedstawiciele RZGW zaznaczyli, że większość z szacowanych 500 mln zł będzie wydana z budżetów gmin leżących w zlewni Wisły oraz ze środków unijnych pozyskanych na ten cel.

Polska, jako państwo członkowskie Unii Europejskiej, zobowiązała się do wdrożenia działań zmierzających do osiągnięcia do 2015 roku dobrego stanu wszystkich wód i środowiska wodnego. Według szacunków, wdrożenie zaleceń Ramowej Dyrektywy Wodnej w samym dorzeczu Wisły będzie kosztować - jak szacuje RZGW - ponad 85 mld zł do roku 2015.