Rok 2017 obfitował w ważne wydarzenia gospodarcze. Spektakularne efekty przyniosły zmiany w organizacji służb skarbowych, które doprowadziły do znaczącego wzrostu dochodów podatkowych. Rok upłynął też pod znakiem sporów z Komisją Europejską o wycinkę w Puszczy Białowieskiej.

1 stycznia - zaczynają obowiązywać nowe przepisy dotyczące usuwania drzew i krzewów na prywatnych nieruchomościach. Prywatny właściciel nieruchomości mógł bez zezwolenia wyciąć drzewo na swojej posesji, bez względu na jego obwód, bądź krzewy - jeśli nie było to związane z działalnością gospodarczą. Przepisy zostały zaostrzone kilka miesięcy później w ten sposób, że w niektórych przypadkach chęć wycinki trzeba zgłosić wcześniej w gminie.

1 marca - początek działalności Krajowej Administracji Skarbowej, która powstała w wyniku konsolidacji Służby Celnej, administracji podatkowej i kontroli skarbowej. Ma być wyspecjalizowaną administracją rządową, wykonującą zadania z zakresu realizacji dochodów podatkowych, należności celnych, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych. Szefem KAS został wiceminister finansów Marian Banaś.

Reklama

Według danych MF, po powstaniu KAS już w pierwszej połowie 2017 roku dochody budżetu państwa z tytułu podatku VAT wzrosły o 28,1 proc. r/r (tj. ok. 17,6 mld zł), natomiast sama Krajowa Administracja Skarbowa w I połowie 2017 roku wykryła nieprawidłowości na 1 mld zł, mimo że przeprowadzono o niemal połowę mniej kontroli niż w tym samym okresie 2015 r., kiedy służby skarbowe wykryły nieprawidłowości na 400 mln zł.

Do końca września 2017 roku wzrost dochodów podatkowych utrzymywał się, według danych MF, na wysokim poziomie, tj. 15,2 proc. rok do roku. Wzrost dochodów w stosunku do trzech pierwszych kwartałów 2016 r. odnotowano we wszystkich głównych podatkach. Dochody z podatku VAT były wyższe o ok. 22,4 mld zł, czyli o 23,3 proc. wobec tego samego okresu w ubiegłym roku. Z kolei dochody z akcyzy i podatku od gier były wyższe o 3,9 proc. rok do roku - ok. 1,9 mld zł, a dochody z PIT były wyższe o 8,3 proc. rdr (tj. ok. 2,9 mld zł). Dochody z CIT były wyższe o ok. 2,5 mld zł, czyli 12,6 proc. rdr.

6 marca - prezydent Andrzej Duda podpisał akt ratyfikacyjny europejskiego porozumienia w sprawie głównych śródlądowych dróg wodnych o znaczeniu międzynarodowym (AGN). Nowe przepisy umożliwią występowanie o unijne środki na inwestycje służące poprawie żeglowności na rzekach.

14 marca - Enea za 1 mld 264 mln zł kupiła od francuskiego koncernu Engie elektrownię w Połańcu. Siłownia ta, o łącznej mocy ponad 1,8 GW, była piątym co do wielkości producentem energii w Polsce.

15 marca - od tego dnia podatnicy mogą skorzystać z rozliczenia PIT przez urząd skarbowy oraz wchodzić na stronę portalu podatkowego za pośrednictwem własnego internetowego konta w banku lub SKOK-u - to skutki uchwalonej przez parlament noweli ustawy o PIT.

17 marca - zanotowano ostatnie ognisko ptasiej grypy w Polsce. Od początku roku służby weterynaryjne likwidowały kolejne ogniska grypy ptaków (wirusa HPAI). Pojawiła się ona w grudniu 2016 r, początkowo u dzikich ptaków. Kraje pozaunijne wprowadziły w związku z tym embargo na import polskiego drobiu. W sumie w Polsce odnotowano 65 ogniska tej choroby u drobiu: indyków, kaczek i kurczaków. Według przepisów Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (OIE), kraje powinny otworzyć rynek po trzech miesiącach od likwidacji ostatniego ogniska. W praktyce część krajów nie wznowiła eksportu do dziś.

3 kwietnia - pierwszy raz w historii LOT uruchamia regularne, bezpośrednie połączenie z Warszawy do Los Angeles. To też najdłuższa trasa obsługiwana przez polskiego przewoźnika.

5 kwietnia - Przewozy Regionalne, właściciel marki Polregio poinformowały, że firma po raz pierwszy od 15 lat zanotowała dodatni wynik finansowy, osiągając w 2016 roku 51,2 mln zł zysku netto.

27 kwietnia - Komisja Europejska informuje o przejściu do drugiego etapu prowadzonej od 2016 roku procedury przeciwko Polsce w związku z decyzją o zwiększonej wycince w Puszczy Białowieskiej. Resort środowiska zapewnia, że działa zgodnie z prawem polskim i unijnym. Komisja skierowała do naszych władz wezwanie do usunięcia uchybienia, domagając się przestrzegania unijnych przepisów z dyrektywy ptasiej i siedliskowej. Postępowanie przeciw naszemu krajowi zostało wszczęte w czerwcu 2016 roku. Od tego czasu trwała wymiana korespondencji między resortem a Komisją Europejską w tej sprawie.

19 maja - PGE podpisała z EDF warunkową umowę ws. przejęcia polskich aktywów ciepłowniczych francuskiego koncernu. Transakcja o ostatecznej wysokości 4,3 mld zł została sfinalizowana w listopadzie. PGE stało się największym producentem ciepła sieciowego w kraju.

1 czerwca - minister środowiska Jan Szyszko informuje na konferencji prasowej, że Katowice będą gospodarzem szczytu klimatycznego ONZ w 2018 roku. O miano miasta - gospodarza szczytu ubiegał się również Gdańsk. Konferencja w stolicy Górnego Śląska odbywać się będzie w dniach 3-14 grudnia 2018 r.

7 czerwca - sfinalizowanie przejęcia jednej trzeciej akcji banku Pekao SA przez PZU i Polski Fundusz Rozwoju od włoskiego UniCredit. Wartość transakcji to 10,6 mld zł. PZU objęło ok. 20 proc. akcji, a Polski Fundusz Rozwoju - ok. 12,8 proc. Był to jeden z elementów zapowiadanej prze rząd "repolonizacji" sektora bankowego.

7 czerwca - do terminala LNG w Świnoujściu dotarł gazowiec Clean Ocean z pierwszym ładunkiem amerykańskiego gazu LNG do Polski. Kupiło Go PGNiG za pośrednictwem swego uruchomionego w lutym biura handlowego w Londynie.

20 czerwca - Rada Ministrów zwiększyła do 135 mld zł ze 107 mld zł limit finansowy na program budowy dróg krajowych na lata 2014-2023, z perspektywą do 2025 r. Dzięki zwiększonemu limitowi do realizacji weszła autostrada A2 od Mińska Mazowieckiego do Białej Podlaskiej i Via Carpatia.

15 lipca - na warszawskim Lotnisku Chopina ląduje ósmy, ostatni z zamówionych przez LOT boeingów 787-8 Dreamliner. W 2018 r. roku LOT rozpocznie odbiór większych dreamlinerów – B787-9. Pierwszy z nich ma trafić w kwietniu. W sumie LOT zamówił cztery maszyny tego typu.

18 lipca - Sejm uchwala nowe Prawo wodne. Nowe przepisy zakładają pełne wdrożenie unijnej Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW), w tym jej kontrowersyjnego artykułu 9, mówiącego o zwrocie kosztów usług wodnych. Polska była już upomniana przez Komisję Europejską za niewdrożenie tych przepisów. Nowe przepisy wprowadzają m.in. nowe opłaty za pobór wody dla rolników, energetyki, przedsiębiorstw czy firm wodno-ściekowych. Ustawa powołuje też nową instytucję Państwowe Gospodarstwo Wodne "Wody Polskie", która w imieniu Skarbu Państwa będzie pełniła rolę gospodarza na wszystkich wodach publicznych. Pozwolić to ma m.in. na sprawniejsze zarządzanie zasobami wodnymi, a także możliwość planowania inwestycji wieloletnich, a nie w ujęciu budżetu jednorocznego.

20 lipca - prezydent Andrzej Duda podpisał nowelę ustaw o PIT i CIT, umożliwiającą przyspieszoną amortyzację. Nowela wprowadza możliwość jednorazowego w ciągu roku rozliczenia nakładów na środki trwałe do wysokości 100 tys. zł, przy minimalnej wartości tych nakładów w wysokości 10 tys. zł. Ma to stworzyć mechanizm pozwalający na stymulację inwestycji dokonywanych przez przedsiębiorców.

20 lipca - Sejm uchwalił ustawę ułatwiającą zwalczanie afrykańskiego pomoru świń, w myśl której powiatowy lekarz weterynarii będzie mógł w uzasadnionych przypadkach zakazać chowu trzody chlewnej lub nakazać wybicie świń z powodu ASF. Ustawa zostaje uchwalona po tym, jak czerwcu pojawiły się ogniska ASF u świń. Choroba zaczęła się rozprzestrzeniać. 20 lipca wchodzą również w życie przepisy rozporządzenia ministra zaostrzające bioasekurację gospodarstw rolnych na terenach zagrożonych przez afrykański pomór świń.

W grudniu została uchwalona kolejna specustawa, która m.in. przewiduje uśmiercanie odłowionych dzików i budowę ogrodzenia przed tymi zwierzętami wzdłuż granicy polsko-białorusko-ukraińskiej. Wirusa choroby wykryto po raz pierwszy w Polsce w 2014 r. Od tej pory wykryto w Polsce ponad 830 przypadków choroby ASF u dzików i 104 ogniska u świń, tego ponad 80 w tym roku. Do niedawna zachorowania koncentrowały się w pobliżu polsko-białoruskiej granicy. Chorobę odnotowano w trzech województwach: lubelskim, podlaskim i mazowieckim. Pod koniec listopada służby weterynaryjne poinformowały, że afrykański pomór świń przekroczył Wisłę w okolicach Warszawy. W związku z ASF Polska nie może eksportować wieprzowiny do krajów pozaunijnych.

28 lipca - Trybunał Sprawiedliwości UE podjął wstępną decyzję o natychmiastowym nakazie wstrzymania wycinki Puszczy Białowieskiej na obszarach Natura 2000, usuwania ponad stuletnich, martwych świerków, a także wycinki drzew w ramach zwiększonego etatu pozyskiwania drewna na terenie puszczy. Wyjątkiem są sytuacje zagrażające bezpieczeństwu publicznemu. Był to środek tymczasowy, o który wnioskowała Komisja Europejska.

1 sierpnia - można już kupić Wspólny Bilet Samorządowy uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów w pociągach Kolei Mazowieckich, Warszawskiej Kolei Dojazdowej, Kolei Śląskich, Kolei Małopolskich, Arrivy, Kolei Wielkopolskich, Kolei Dolnośląskich i Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej.

2 sierpnia - prezydent Andrzej Duda skierował do Sejmu własny projekt nowelizacji ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy. Zakładał on m.in. dwukrotne podniesienie minimum dochodowego umożliwiającego wnioskowanie o wsparcie w stosunku do ustawy z 2015 roku. Przewidywał, że ze składek banków powstanie Fundusz Restrukturyzacyjny, który rocznie może kosztować sektor nie więcej niż 3,2 mld zł. Wprowadzał też nowy instrument wspierający dobrowolną restrukturyzację kredytów denominowanych lub indeksowanych do walut innych niż te, w których kredytobiorcy uzyskują dochody. Do dziś Sejm nie uchwalił tej ustawy, ani żadnej innej dotyczącej tzw. frankowiczów.

1 września - z połączenia dwóch agencji rolnych - Agencji Rynku Rolnego oraz Agencji Nieruchomości Rolnych - utworzony został Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Stało się to na podstawie ustawy przyjętej przez Sejm w lutym. KOWR ma być instytucją, która będzie realizowała zadania związane z rozwojem obszarów wiejskich oraz gospodarowaniem państwową ziemią. Natomiast jedyną agencją płatniczą pozostaje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która przyjęła część zadań b. ARR.

Do zadań KOWR należy też nadzór nad gospodarowaniem państwową ziemią, a także kształtowanie ustroju rolnego, w tym dbanie o poprawę struktury agrarnej gospodarstw rodzinnych. Ponadto KOWR m.in. wspiera działania na rzecz odnawialnych źródeł energii, obsługuje fundusze promocji produktów rolno-spożywczych, zajmuje się współpracą międzynarodową w zakresie handlu żywnością, realizacją unijnych programów związanych z dostarczaniem owoców i mleka do szkół, monitoruje rynek cukru, wydaje pozwolenia na import i eksport żywności do i z krajów poza UE.

2 września - Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zapowiada, że rozpoczęcie prac budowlanych przy przekopie przez Mierzeję Wiślaną nastąpi w listopadzie 2018 roku.

11 września - wchodzi w życie ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości, który ma pełnić funkcję tzw. banku ziemi gromadzącego grunty pod zabudowę mieszkaniową w ramach rządowego programu Mieszkanie plus. Państwo chce wybudować mieszkania o niskim czynszu, na wynajem, bądź z opcją dojścia do własności.

17 września - operator systemu przesyłu gazu Gaz-System podjął decyzję o rozbudowaniu terminala LNG w Świnoujściu. Moc regazyfikacyjna ma wzrosnąć z 5 do 7,5 mld m sześc. gazu rocznie. Powstanie dodatkowe nabrzeże dla metanowców oraz stanowisko do bunkrowania LNG.

19 września - Rada Ministrów przyjęła koncepcję budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Pełnomocnik ds. CPK Mikołaj Wild przekazał, że nowy port ma powstać w miejscowości Stanisławów w gminie Baranów. Kilka dni później Wild informował, że koszt budowy CPK może sięgnąć 31-35 mld zł. Ocenił, że pierwszy samolot z portu lotniczego "Solidarność" miałby odlecieć w połowie 2027 roku.

1 października - zaczyna obowiązywać rozporządzenie resortu rozwoju, które zaostrza normy emisyjne dla domowych kotłów grzewczych. Mniej ekologiczne kotły będzie można jednak jeszcze sprzedawać i instalować w domach do końca czerwca 2018 roku.

1 października - wszedł w życie obniżony wiek emerytalny (65 dla mężczyzn, 60 dla kobiet). Według wstępnych szacunków rządu obniżenie wielu emerytalnego ma w 2018 r. kosztować finanse publiczne - z powodu niższych wpływów ze składek i wyższych wypłat emerytur - ok. 10 mld zł.

2 października - ruszyły konsultacje publiczne w ramach Krajowego Zasobu Nieruchomości, dotyczące pierwszych lokalizacji mieszkań z programu Mieszkanie plus. Dzięki spotkaniom organizowanym w całej Polsce, w kolejnych miesiącach podpisano porozumienia z samorządami, na mocy których może powstać blisko 6 tys. mieszkań.

16 października - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaczęła wypłacać 70 proc. zaliczki na poczet wszystkich dopłat za 2017 r. Wypłaty trwały do końca listopada br. W sumie do rolników trafiło ok. 10 mld zł. W 2017 r. roku wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich złożyło 1 mln 342 tys. rolników, a maksymalna koperta finansowa przeznaczona na realizację tych płatności wynosi ok. 14,8 mld zł.

27 października - Sejm nowelizuje ustawę o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, która powołuje regulatora cen wody. Od nowego roku będzie on m.in. opiniował projekty regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, zatwierdzał taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków, a także rozstrzygał spory między przedsiębiorstwami wodociągowo-kanalizacyjnymi a odbiorcami usług. Powołanie takiego regulatora miało wyeliminować ryzyko nieuzasadnionego wzrostu stawek opłat oraz cen za pobór wody dla mieszkańców.

27 października - Sejm przyjął kompleksową zmianę w ustawach podatkowych, przedłożoną przez rząd (prezydent podpisał nowelę 24 listopada). Zakładała m.in. podwyższenie od 1 stycznia 2018 r. kwoty wolnej od podatku – z 6,6 tys. zł do 8 tys. zł. Jednocześnie przewidziano utrzymanie degresywnej kwoty wolnej od podatku dla dochodów stanowiących podstawę opodatkowania przekraczającą 8 tys. zł, ale nieprzekraczającą 13 tys. zł oraz dla dochodów stanowiących podstawę opodatkowania przekraczającą 85 tys. 528 zł, lecz nieprzekraczającą 127 tys. zł. Oznaczało to, że nie zmieni się kwota wolna od podatku dla dochodów stanowiących podstawę opodatkowania, przekraczających 13 tys. zł oraz nieprzekraczających 85 tys. 528 zł rocznie.

Ustawa zakładała także podniesienie o 100 proc. rocznego limitu 50-proc. kosztów uzyskania przychodów, który wyniesie 85 tys. 528 zł. W efekcie, głosi uzasadnienie, wzrosną dochody, którymi będą dysponować twórcy. Nowe przepisy miały przeciwdziałać transferowaniu zysków za granicę (tzw. ukrytej dywidendy) przez zawieranie umów między podmiotami powiązanymi na określonego rodzaju usługi niematerialne (np. doradztwa, zarządzania).

Nowela wprowadzała tzw. minimalny podatek dochodowy dla właścicieli nieruchomości komercyjnych o wartości przekraczającej 10 mln zł (chodzi m.in. o biura, centra handlowe i domy towarowe). Ma to, jak wyjaśniali w toku prac przedstawiciele MF, uszczelnić system płacenia podatków przez np. podmioty handlowe. Ustawa zmieniła także zasady opodatkowania najmu. Zaproponowano ograniczenie stosowania stawki ryczałtu 8,5 proc. do przychodów z najmu nieprzekraczających rocznie 100 tys. zł. Przewidziano też wprowadzenie stawki ryczałtu 12,5 proc. od nadwyżki przychodów z najmu (poza działalnością gospodarczą) ponad 100 tys. zł.

31 października - operatorzy systemów przesyłowych gazu z Polski i Danii - Gaz-System i Energinet.dk ogłosili sukces drugiej fazy procedury Open Season dla gazociągu Baltic Pipe. Potwierdzone zostało zainteresowanie jego przepustowością. Jedynym uczestnikiem Open Season okazało się PGNiG, które zarezerwowało usługi przesyłu gazu o wartości 8,1 mld zł w ciągu 15 lat.

PERN zapowiedział w październiku, że w następnych czterech latach chce wydać do 2 mld zł na inwestycje związane z rozwojem sektora transportu i magazynowania ropy naftowej, a także transportu, magazynowania i obrotu paliwami na poziomie hurtowym.

2 listopada - na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, który zakłada m.in. zapewnienie wysokiego poziomu cyberbezpieczeństwa, czy ograniczenie skutków cyberataków.

6 listopada - Krajowy Zasób Nieruchomości zyskał dostęp do gruntów Poczty Polskiej oraz Polskich Kolei Państwowych SA. Podpisano umowy, które pozwolą KZN kupić wybrane nieruchomości bez przetargów, ale po wycenie rzeczoznawcy. Poczta Polska przekazała do dyspozycji KZN 208, a PKP 130 nieruchomości.

20 listopada - Trybunał Sprawiedliwości UE zagroził Polsce, że jeżeli cięcia w Puszczy Białowieskiej nie zostaną wstrzymane (oprócz sytuacji wyjątkowej i bezwzględnie koniecznej do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego), będą nam groziły kary rzędu 100 tys. euro dziennie.

21 listopada - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo poinformowało o zawarciu średnioterminowego, pięcioletniego kontraktu z firmą Centrica LNG na dostawy gazu LNG ze Stanów Zjednoczonych. Resort energii ocenił, że umowa jest precedensem na skalę europejską i pierwszym kontraktem na dostawy amerykańskiego LNG do Europy Środkowej i Północnej. "Jesteśmy świadkami tworzenia się nowego modelu światowego rynku gazu" – mówił minister energii Krzysztof Tchórzewski.

24 listopada - Sejm uchwalił nowelizację ustawę o CIT, przewidującą, że informacje o rozliczeniach podatkowych największych firm będą publikowane. Uchwalił też tzw. ustawę o STIR, mającą ograniczyć wyłudzenia VAT. Umożliwia ona m.in. blokowanie kont bankowych, które mogłyby służyć przestępcom. Ustawa kreuje system wymiany informacji między systemem bankowym a administracją skarbową. Zakłada, że powstanie System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej (STIR), który ma umożliwić Krajowej Administracji Skarbowej uzyskiwanie odpowiednich danych do odpowiednio szybkiej reakcji.

24 listopada - Sejm uchwalił ustawę o ograniczeniu handlu w niedzielę, która zakłada m.in., że od 1 marca 2018 r. będą dwie niedziele handlowe w miesiącu, w 2019 r. - tylko jedna w miesiącu, a od 2020 r. ma obowiązywać zakaz handlu we wszystkie niedziele z siedmioma wyjątkami. Ustawa zawiera katalog wyłączeń placówek handlowych, których nie będzie dotyczył ten zakaz. Senat zaproponował poprawki do ustawy, które czekają na rozpatrzenie przez Sejm.

30 listopada - Główny Inspektorat Transportu Drogowego uruchomił Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego. Rejestr dotyczy firm transportu międzynarodowego.

9 grudnia - w Jarocinie uroczyście wręczono 258 decyzji o przyznaniu lokali w ramach programu Mieszkanie plus. Lokatorzy wprowadzą się do domów w marcu 2018 roku. Całkowity koszt wynajmu 55-metrowego mieszkania (łącznie z mediami oraz ogrzewaniem) wyniesie 1,3 tys. zł miesięcznie. Do zamieszkania w domach budowanych w ramach Mieszkania plus w Jarocinie zgłosiło się blisko 800 chętnych.

12 grudnia - główna rozprawa przed Trybunałem Sprawiedliwości UE dotycząca istoty sporu między Komisją Europejską, a Polską ws. Puszczy Białowieskiej. Komisja zarzuca Polsce naruszenie prawa unijnego - dyrektyw ptasiej i siedliskowej. Polska przekonuje, że działa zgodnie z przepisami polskimi i europejskimi. Podczas rozprawy Trybunał zdecydował, że opinia rzecznika generalnego TSUE w sprawie dotyczącej Puszczy Białowieskiej ma zostać wydana 20 lutego. Następnie Trybunał ma ją przeanalizować i wydać ostateczny wyrok. Kilka dni później minister środowiska Jan Szyszko ocenił, że ostatecznego wyroku ws. puszczy spodziewa się w połowie kwietnia 2018 roku.

14 grudnia - Sejm przyjął poprawki Senatu do noweli ustawy o VAT, wprowadzającej mechanizm tzw. podzielonej płatności (split payment). Umożliwi on podatnikowi zapłatę swojemu kontrahentowi faktury VAT w dwóch strumieniach finansowych: netto i VAT. Kwota netto będzie dostępna dla kontrahenta w tradycyjny sposób bez ograniczeń, VAT zaś będzie wpływał na specjalnie dedykowane temu konto. Podatnik będzie miał ograniczone możliwości dysponowania znajdującymi się tam kwotami. Pieniędzmi z tego konta będzie można płacić VAT poddostawcom - także na specjalne konto - lub regulować zobowiązanie VAT w rozliczeniach z fiskusem. W myśl poprawek Senatu, mechanizm ten będzie obowiązywać od 1 lipca 2018 roku, a nie od 1 kwietnia, jak wcześniej planowano.

19 grudnia - w należącej do Enei Elektrowni Kozienice oficjalnie do użytku oddano Polsce blok energetyczny o mocy 1075 MW na węgiel kamienny. To jedna z największych tego typu jednostek na świecie. W Polsce będzie największym pojedynczym źródłem energii, z pozycji lidera zepchnie działający od 2011 r. blok na węgiel brunatny o mocy 858 MW w Elektrowni Bełchatów. Blok spełnia wymogi dyrektyw unijnych, które zaczną obowiązywać w roku 2022-2023.