Na kolejnych miejscach znalazły się województwa dolnośląskie, śląskie i małopolskie. Na uwagę zasługują też: łódzkie i pomorskie. Autorzy raportu zwracają jednak uwagę na kontrasty wewnętrzne wśród liderów, szczególnie w województwie mazowieckim. Mniejszej widoczne są w województwie śląskim.

Szef PAIiIZ-u Sławomir Majman podkreśla, że atrakcyjność inwestycyjna ściśle łączy się z rozwojem gospodarczym danego regionu. Ważna jest też dobra współpraca samorządu z potencjalnymi inwestorami. Takich miejsc jest coraz więcej - uzupełnia.

Sławomir Majman dodaje, że wszystkie województwa posiadają lokomotywy rozwoju w postaci dużych miast lub dawnych miast wojewódzkich.

Ważną rolę w przyciąganiu inwestorów odgrywają też Specjalne Strefy Ekonomiczne.

>>> Czytaj też: W Polsce powstanie pierwsza w Europie fabryka ogniw krzemowych. CBRTP współpracuje z chińską firmą

Badaniami objęto około 160 instytucji okołobiznesowych działających na terenie wszystkich województw.