"Zasada bliskości w zasadzie uniemożliwiła realizację jakichkolwiek nowych projektów. Doprowadziło to do niezamierzonych i nieefektywnych zmian w rozwoju OZE. Obecnie planuje się coraz więcej projektów solarnych, w tym na dużą skalę, co oczywiście przyjmujemy z zadowoleniem, brakuje jednak nowych projektów wiatrowych. Podzielam oczekiwania branży w kwestii liberalizacji tej kontrowersyjnej zasady" - powiedział Kosicki, cytowany w komunikacie.

W ostatnim czasie TSUE wydał orzeczenie, które daje podstawy do zakwestionowania zasady 10h, pod warunkiem, że polski sąd oceni - biorąc pod uwagę niezbędność i proporcjonalność regulacji - czy obowiązująca od 4 lat Ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych wpłynęła bezpośrednio na spowolnienie rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce, podkreślił Wolf Theiss.

TSUE rozstrzygnął tym samym postawione w 2017r. przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach 3 pytania prejudycjalne: czy lokalne regulacje mają charakter techniczny, i jako takie powinny być odpowiednio uzasadnione i notyfikowane Komisji Europejskiej, czy stanowią ograniczenie terytorialne odległości pomiędzy usługodawcami, oraz czy naruszają dyrektywę w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych.

"Polska jest niekwestionowanym liderem w regionie, jeśli chodzi o moc zainstalowaną w farmach wiatrowych. Biorąc pod uwagę obecną falę inwestycji w te źródła, które były przedmiotem aukcji w 2018 i 2019 roku, silna pozycja zostanie jeszcze wzmocniona. Niemniej jednak, aby utrzymać ten trend, polskie władze będą musiały zliberalizować kontrowersyjną zasadę 10h, która jest głównym czynnikiem wstrzymującym rozwój kolejnych projektów wiatrowych" - stwierdził Kosicki.

"Branża OZE spodziewa się, że wyrok TSUE okaże się impulsem do zmian. Prognozy te potwierdza również ogłoszenie przez Ministerstwo Rozwoju przetargu na przygotowanie raportu oraz usługi doradczo-konsultacyjne w zakresie określenia stopnia oddziaływań elektrowni wiatrowych na ludzi, oraz warunków ich lokowania w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej" - podsumowano w komunikacie.