GUS: Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej spadł m: m do 2,1 pkt w XIIWarszawa, 20.12.2017 (ISBnews) - Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK) spadł o 3,3 pkt proc. m/m w grudniu br. i wyniósł plus 2,1 pkt (i wzrósł o 5,8 pkt proc. r/r), wynika z badań przeprowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) i Narodowy Bank Polski (NBP), opublikowanych przez GUS.

"Wszystkie składowe wskaźnika uzyskały wartości niższe niż przed miesiącem. Najwyższe spadki odnotowano w ocenach przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego (spadek o 4,8 pkt proc.) oraz przyszłej i obecnej sytuacji ekonomicznej kraju (spadki odpowiednio o 3,5 i 2,9 pkt proc.)" - czytamy w komunikacie.

Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK), syntetycznie opisujący oczekiwane w najbliższych miesiącach tendencje konsumpcji indywidualnej spadł o 3,6 pkt proc. m/m (ale wzrósł o 6,5 pkt r/r) i wyniósł -0,2 pkt, podano także.

"Na spadek wartości wskaźnika wpłynęły wszystkie jego składowe (spadki od 2,7 pkt proc. przy ocenie przyszłego poziomu bezrobocia do 4,8 pkt proc. przy ocenie przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego)" - czytamy dalej w komunikacie.

Od stycznia 2004 r. badanie koniunktury konsumenckiej prowadzone jest z częstotliwością miesięczną - jako badanie wspólne GUS i NBP. W tym miesiącu przeprowadzono 1 420 wywiadów w okresie 4-13 grudnia 2017 r. (w tym 85 metodą CATI).

(ISBNews)