"To paradoks, że pracodawcy mają trudności ze znalezieniem pracowników, a jednocześnie tak duża grupa młodych osób nie może pracy znaleźć lub w ogóle jej nie szuka. Te osoby przy wsparciu państwa z powodzeniem mogłyby podjąć zatrudnienie w sektorze usług, handlu czy turystyce. Problem polega na tym, że ani decydenci, ani przedsiębiorcy nie potrafią do nich dotrzeć" - powiedziała wiceprezes Instytutu Badań Strukturalnych prof. SGH Iga Magda, cytowana w komunikacie.

IBS podaje, że młodzież nieucząca się i niepracująca nie jest tylko zjawiskiem polskim. Na Węgrzech, podobnie jak w Polsce, poza rynkiem pracy i systemem edukacji pozostaje 12,5 proc. młodych osób, we Włoszech - 25 proc. młodzieży.

W Polsce podobnie jak w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej w grupie NEET (ang. not in employment, education or training) przeważają młode kobiety.

"Warto przyjrzeć się skuteczności działań umożliwiających młodym matkom powrót do pracy. Przykłady z takich krajów, jak Niemcy, Francja czy Szwecja pokazują, że aktywność kobiet rośnie, gdy mogą one znaleźć pracę w niepełnym wymiarze godziny, a dostęp do dobrej jakości żłobków i przedszkoli jest powszechniejszy" - powiedziała Iga Magda.

>>> Czytaj też: Aż 1 na 6 młodych osób w UE ani nie pracuje, ani się nie uczy [INFOGRAFIKA]