Morawiecki poinformował, że całkowicie zwolnione zostaną z PIT-u stypendia stażowe finansowane przez uczelnie, świadczenia na rzecz emerytów przez ich byłego pracodawcę.

Ponadto - jak dodał - potrojone będzie zwolnienie dopłat pracodawcy na wysłanie dziecka do żłobka i przedszkola, podwojone zostanie zwolnienie z dopłat pracodawcy do kolonii dla dzieci, rozszerzone zostaną też ulgi rehabilitacyjne, w tym ulga na samochód dla wszystkich niepełnosprawnych, nie tylko 1 i 2 grupy inwalidzkiej.

Morawiecki zaznaczył, że w formie ulg zostaną także ujęte wszystkie dojazdy osób niepełnosprawnych, nie tylko te do lekarzy, oraz utrzymanie psów asystujących dla wszystkich niepełnosprawnych.

"Szereg tego typu ulg i dodatków my właśnie teraz wdrażamy jako część naszego wielkiego programu społecznego, programu PiS" - mówił Morawiecki.

"Polityka społeczna jest i pozostanie najważniejszą częścią naszej polityki, po to w ogóle działamy, dla ludzi, dla rodzin" - dodał.

>>> Czytaj też: Co Morawiecki na czele rządu oznacza dla polskiej gospodarki? [OPINIE EKONOMISTÓW]