W listopadowych prognozach Komisja spodziewała się deficytu w tym ujęciu w wysokości 1,7% PKB w 2018 r. i 1,9% w 2019 r.

"W 2018 r. spodziewamy się wzrostu udziału zarówno przychodów, jak i wydatków w PKB. Po stronie przychodów, ponownie oczekuje się największych wzrostów w dziedzinie podatków pośrednich i składek na ubezpieczenie społeczne" – czytamy w publikacji "European Economic Forecast. Spring 2018".

Po stronie wydatków Komisja spodziewa się szybkiego wzrostu inwestycji.

"W scenariuszu braku zmiany polityki prognozujemy, że deficyt general government ustabilizuje się w 2019 r. Zwiększenie przychodów z podatków powinno zrównoważyć wyższe wydatki socjalne i inwestycje publiczne" – czytamy dalej.

Według wiosennych prognoz Komisji, zadłużenie sektora "general government" spadnie do 49,6% PKB w 2018 r. (z 50,6% rok wcześniej), a następnie do 49,1% w 2019 r.