Udział długu w pozostałych walutach zmienił się następująco:

- EUR – wzrost o 0,3 pkt proc. m/m i o 0,6 pkt proc. względem końca 2017 r., - USD – wzrost o 0,2 pkt proc. m/m i spadek o 0,1 pkt proc. względem końca 2017 r., - CHF - bez zmian m/m i spadek o 0,1 pkt proc. względem końca 2017 r., - JPY – brak zmian mdm - CNY – brak zmian mdm

(PAP Biznes)