Zgodnie z zamieszczoną na stronie internetowej MF strukturą organizacyjną resortu, Sarnowski sprawuje merytoryczny nadzór nad: Departamentem Podatku od Towarów i Usług, Departamentem Podatków Dochodowych, Departamentem Systemu Podatkowego, Departamentem Cen Transferowych i Wycen, Departamentem Podatków Sektorowych, Lokalnych oraz Podatku od Gier i Departamentem Podatku Akcyzowego.

W "zarządzeniu kompetencyjnym" napisano ponadto, że Sarnowski z upoważnienia ministra, realizuje zadania wynikające z ustawy o grach hazardowych, w tym odpowiada za przygotowywanie projektów zmian prawa. Nadzoruje także i odpowiada za realizację zadań w zakresie podatku akcyzowego, podatku ekologicznego, podatku od wydobycia niektórych kopalin i innych obciążeń o podobnym charakterze, w tym przygotowywanie projektów zmian prawa.

W czwartek Sarnowski został wiceministrem finansów. Wcześniej był zastępcą dyrektora departamentu podatków dochodowych, jest też pełnomocnikiem ministra finansów ds. współpracy międzynarodowej w zakresie VAT.

Zgodnie z informacjami ministerstwa finansów Sarnowski jest ekspertem w zakresie polskiego i niemieckiego prawa podatkowego. Doświadczenie zawodowe zdobywał w kancelariach doradztwa prawnego i podatkowego w Berlinie i Warszawie.

W latach 2016-2018 był doradcą ministra rozwoju i finansów, odpowiedzialnym za koordynację procesu uszczelnienia polskiego systemu podatkowego. Uważany jest za współtwórcę programu GovTech Polska, research fellow Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Sarnowski jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu w Kolonii (LL.M.), a także podyplomowych studiów w zakresie prawa podatkowego (Uniwersytet Warszawski) oraz prawa krajów systemu common law (WWU Münster i Thomas M. Cooley Law School). (PAP)

autor: Marcin Musiał