Z informacji Narodowego Banku Polskiego wynika, że wyrażone w euro oficjalne aktywa rezerwowe na koniec grudnia były o 5,1 mld euro wyższe niż na koniec listopada 2020 r. Stan rezerw wyrażony w dolarach amerykańskich zwiększył się o 9,8 mld dol. i osiągnął poziom 154,2 mld dol.

NBP inwestuje rezerwy w typowe instrumenty stosowane przez banki centralne. Zdecydowana ich większość (ponad 70 proc.) jest inwestowana w rządowe papiery wartościowe, w papiery emitowane przez instytucje międzynarodowe oraz agencje rządowe. Pozostała kwota jest utrzymywana w formie lokat w bankach o wysokiej ocenie wiarygodności oraz w złocie monetarnym. (PAP)