W kwietniu mieliśmy do czynienia z 2 proc. inflacją licząc rok do roku i 0,3 proc. w ujęciu miesięcznym.

"Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2017 r., utrzymały się przeciętnie na poziomie zbliżonym do zanotowanego przed miesiącem (przy wzroście cen usług – o 0,1 proc. i utrzymujących się na poziomie obserwowanym w kwietniu br. cenach towarów). W poszczególnych grupach towarów i usług konsumpcyjnych odnotowano zróżnicowaną dynamikę cen" - podał GUS w komunikacie.

"Największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały w tym okresie wyższe ceny żywności (o 0,8 proc.) oraz w zakresie łączności (o 2,4 proc.), które podwyższyły wskaźnik odpowiednio o 0,18 p. proc. i 0,12 p. proc. Niższe ceny w zakresie transportu (o 2,3 proc.) oraz rekreacji i kultury (o 1 proc.) obniżyły ten wskaźnik odpowiednio o 0,21 p. proc. i 0,07 p. proc." - napisano w komunikacie.

"Wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju br., w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku, wyniósł 1,9 proc. (w tym usług – o 2,8 proc., a towarów – o 1,6 proc.) i znajdował się w granicach odchyleń od celu inflacyjnego określonego przez Radę Polityki Pieniężnej (2,5 proc. +/- 1 p. proc.)" - czytamy w komunikacie.

Według GUS największy wpływ na ukształtowanie się wskaźnika cen na tym poziomie miały wzrosty cen żywności (o 3,9 proc.), w zakresie mieszkania (o 1,5 proc.) oraz transportu (o 4,2 proc.), które podniosły wskaźnik odpowiednio o 0,87 p. proc., 0,39 p. proc. i 0,36 p. proc. Niższe ceny odzieży i obuwia (o 5,1 proc.) obniżyły ten wskaźnik o 0,30 p. proc.

Z konsensusu PAP wynika, że rynek oczekiwał inflacji rdr na poziomie 1,9 proc., a mdm 0,1 proc.

Poniżej poszczególne składniki wskaźnika inflacji za kwiecień i maj:

maj maj kwiecień kwiecień
waga rdr mdm rdr mdm
INFLACJA OGÓŁEM 100 1,9 0,0 2,0 0,3
=- inflacja towarów 1,6 0,0 1,7 0,1
=- inflacja usług 2,8 0,1 2,7 0,7
Żywność, napoje bezalkoholowe i alkoholowe oraz wyroby tytoniowe 30,66 3,1 0,7 2,4 -0,1
=-żywność i napoje bezalkoholowe 24,28 3,7 0,8 2,8 0,0
-- w tym żywność 3,9 0,8 3,0 0,0
=- napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe 6,38 0,9 0,2 0,8 -0,4
Odzież i obuwie 5,68 -5,1 -0,3 -5,3 3,0
Mieszkanie 25,67 1,5 0,1 1,5 0,2
=- użytkowanie mieszkania i nośniki energii 20,53 1,8 0,0 1,8 0,2
-- w tym nośniki energii 1,3 -0,1 1,4 0,1
=- wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego 5,14 0,4 0,2 0,3 -0,1
Zdrowie 5,56 0,2 -0,5 1,2 0,2
Transport 8,63 4,2 -2,3 8,7 0,7
- w tym paliwa do prywatnych środków transportu 7,6 -2,0 14,4 -0,9
Łączność 5,2 1,7 2,4 -0,7 0,0
Rekreacja 6,89 2,1 -1,0 2,4 0,3
Edukacja 0,97 1,0 0,0 0,9 0,0
Restauracje i hotele 5,23 1,9 0,4 1,8 0,2
Inne usługi i towary 5,51 2,7 0,1 3,1 0,2
/