"Perspektywy koniunktury w kolejnych kwartałach są korzystne, a prognozy inflacji wskazują, że pozostanie ona zbliżona do celu NBP" - powiedział.

Marcowa projekcja inflacji przewidywała, że średnioroczna inflacja wzrośnie do poziomu 3 proc. w 2020 r. Założenia lipcowej projekcji inflacji zostaną opublikowane po posiedzeniu 11 lipca, a cała projekcja 16 lipca. (PAP Biznes)