"Inflacja CPI w latach 2018-2020 z wysokim prawdopodobieństwem (ok. 70-80 proc., w zależności od horyzontu prognozy) ukształtuje się w paśmie odchyleń od celu inflacyjnego NBP (1,5-3,5 proc.)" - napisano w komentarzu.

"W 2018 r. można spodziewać się inflacji CPI z zakresu 1,6-2,1 proc. (przy scenariuszu centralnym równym 1,8 proc.), a w 2019 r. – z zakresu 1,8-2,8 proc. (scenariusz centralny to 2,2 proc.). W 2020 r. scenariusz centralny jest równy 2,5 proc., a granice 50- procentowego przedziału prawdopodobieństwa to 1,9 proc. i 3,0 proc." - dodano.

PKB, STOPA PROCENTOWA

"Eksperci Ankiety Makroekonomicznej NBP przewidują, że tempo wzrostu PKB w bieżącym roku wyniesie między 4,2 a 4,8 proc. (są to granice 50- procentowego przedziału prawdopodobieństwa), przy scenariuszu centralnym równym 4,5 proc." - napisano.

"W dwóch kolejnych latach wzrost aktywności gospodarczej będzie wyraźnie niższy. W 2019 r. można spodziewać się wartości z zakresu 3,1-4,0 proc., zaś w 2020 r. – z zakresu 2,4-3,8 proc. Wartości centralne prognoz dla tych lat wynoszą, odpowiednio, 3,6 proc. i 3,2 proc."- dodano.

Zmianom nie uległy prognozy dotyczące poziomu stopy referencyjnej.

"Ankietowani są zgodni, że w bieżącym roku stopa referencyjna NBP pozostanie na poziomie 1,5 proc. Również w przyszłym roku spodziewany jest zbliżony poziom stopy procentowej: 50-procentowy przedział prawdopodobieństwa to 1,5-1,75 proc., a scenariusz centralny to 1,55 proc. W 2020 r. oczekiwane są wartości z zakresu 1,55-2,25 proc. (scenariusz centralny: 1,85 proc.)" - napisano.

>>> Czytaj też: Nie unikniemy już zderzenia z kryzysem? Orkiestra na Titanicu globalnej gospodarki wciąż gra